You are currently viewing Mistrzostwa Polski ZAMOŚĆ

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w  Zamościu

13-14 marca 2021

Z naszego klubu udział wzięła Julia Sadowska. Bardzo doby start naszej zawodniczki.

W rundzie kwalifikacyjnej wystrzelała 529 punktów 264/265 co dało 14 pozycję. W pojedynkach indywidualnych trafiła na mocną konkurentkę. Walka była wyrównana lecz rywalka miała lepszą punktację. 

Gratulujemy występu  

  • Julia Sadowska  529 -264/265

 

 

 

REGULAMIN XIII Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski XXXVI Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Zamość, 12-14.03.2021r.

1. CEL ZAWODÓW:
  – wyłonienie Halowych Mistrzów Polski wśród młodzieżowców i juniorów na 2021 rok,
  – ocena poziomu sportowego czołówki krajowej,
  – popularyzacja łucznictwa.
2. ORGANIZATORZY:
  – Polski Związek Łuczniczy,
  – Miasto Zamość,
  – Klub Sportowy ,,Agros” Zamość,
  – Okręgowy Związek Łuczniczy.
3. TERMIN ZAWODÓW: 12-14.03.2021r.
4. MIEJSCE: Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8,
5. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach mają:
   w kategorii młodzieżowców zawodnicy z rocznika 1998-2000 zgłoszeni przez kluby lub
   indywidualnie – (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne i bloczkowe,
   w kategorii juniorów zawodnicy z rocznika 2001-2003 zgłoszeni przez kluby
   lub indywidualnie – (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne i bloczkowe,
   obowiązują zawodników licencje posiadane w roku 2020.
6. KONKURENCJE:
   – Halowa Indywidualna Runda WA,
   – Halowa Zespołowa Runda,
   – Halowa Konkurencja Mikstów.
7. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
   – Sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz w Warszawie.
8. KLASYFIKACJA:
   Indywidualna – oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w konkurencji
   I.R. w Hali w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych.
   – w indywidualnej rundzie eliminacyjnej może brać udział do 32 najlepszych zawodników z rundy
   kwalifikacyjnej.
   Zespołowa klubów – oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w konkurencji
   Z.R. w Hali w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych.
   w zespołowej rundzie eliminacyjnej może brać udział do 16 najlepszych zespołów z rundy
   kwalifikacyjnej.
   Mikstów – w konkurencji łuków olimpijskich i bloczkowych
   w konkurencji mikst może brać udział do 16 najlepszych mikstów klubowych z rundy
kwalifikacyjnej.
9. TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:
Dotyczy klasyfikacji w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych. Zawodniczce/zawodnikowi
za zajęcie pierwszego miejsca nadaje się tytuł Halowej Mistrzyni Polski względnie Halowego Mistrza
Polski Juniorów, Młodzieżowców na rok 2021.
Za zajęcie miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej zawodniczki i zawodnicy otrzymają medale
odpowiednio złote, srebrne i dwa brązowe, a za miejsca I – VIII dyplomy.
Za zajęcie II-ego i dwóch III-ich miejsc nadaje się odpowiednio tytuły V-ce i II V-ce
Mistrzów Polski w odpowiedniej kategorii wiekowej.
Zespołom za zdobycie I miejsca w każdej kategorii wiekowej w konkurencji Zespołowej Halowej
Rundy WA zostaną nadane tytuły Zespołowego Mistrza Polski w Hali na rok
2021, za miejsca II i dwa III-cie: odpowiednio tytuły Zespołowego V-ce i II-gich V-ce Mistrzów
Polski WA w Hali na rok 2021.
Za miejsca I – III w ZR WA zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złote, srebrne
i 2 brązowe 3 lub 4 osobowe zespoły, a za miejsca I – VIII dyplomy.
Trenerzy klubowych medalistów otrzymują medale.
Miksty – tytuły i medale jak wyżej.
W Halowych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Juniorów – zawodnicy zajmujący indywidualnie
miejsca od 1 do 8 otrzymują nagrody.
10. PROGRAM ZAMOWDÓW:
12.03.2021r. /piątek/
– godz.16.00-20.00 – przyjazd ekip i zgłoszenie się do biura Klubu Sportowego „Agros”
Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8,
– godz. 19.00-21.00 – kolacja w miejscu zakwaterowania.
13.03. 2021r. /sobota/
– godz. 6.30-8.30 – śniadanie w miejscu zakwaterowania,
– godz. 7.30-8.00 – otwarte tory łucznicze,
– godz. 08.00 – kwalifikacje 18 metrów w poszczególnych kategoriach wiekowych
w zależności od ilości startujących,
– godz. 10.30 – oficjalne otwarcie zawodów,
– godz. 13.30-15.00 – obiad w miejscu zawodów (restauracja OSiR w Zamościu).
Po południu w zależności od ilości strzelających indywidualnie, przewidziane są rozgrywki Mikstów
i drużyn od godz. 16.00 do godz. 20.00.
– godz. 18.00-21.00 – kolacja w miejscu zawodów (restauracja OSiR w Zamościu).
14.03.2021r. /niedziela/
– godz. 6.30-8.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania,
– godz. 7.30 – tory otwarte,
– godz. 8.00 – Halowa Indywidualna Runda FiTA 18 metrów systemem setowym,
– godz. 13.30-15.00 – obiad w miejscu zawodów (restauracja OSiR w Zamościu),
– godz. 15.30 – oficjalne zakończenie zawodów.
Szczegółowy program przedstawiony zostanie po zgłoszeniu zawodników.
11. ZASADY FINANSOWANIA:
– koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej uzgodnionej
wcześniej pokrywa PZŁucz, pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają
uczestniczące kluby.
– opłata startowa od jednego zawodnika w HMP Młodzieżowców, Juniorów wynosi – 70 zł.
– opłata startowa od jednego zawodnika niestowarzyszonego wynosi – 100 zł bez względu
na kategorię wiekową.
– opłata startowa w podwójnej wysokości dotyczy klubów sportowych, które nie będą korzystać
z hotelu zabezpieczonego przez organizatora zawodów.
12. ZGŁOSZENIA:
– obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń poprzez system AZZ do dnia 01.03.2021r.
– zamówienie wyżywienia i zakwaterowania należy wysłać do Klubu Sportowego „Agros” Zamość
na adres e-mail: agrosks@poczta.onet.pl, tel./fax: 84 638 66 79 do dnia 05.03.2021r.
Organizator nie zapewni noclegów i wyżywienia dla ekip zgłaszanych po w/w terminie.
Za zamówione, a niewykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie płaci zamawiający.
– Wyżywienie i zakwaterowanie:
– Hotel OSiR Zamość – 120,- zł,
– Hotel Renesans – 150,- zł.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, opłatę startową oraz opłatę
za zakwaterowanie i wyżywanie należy dokonać na rachunek bankowy KS „Agros” Zamość,
ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
– 23 1240 2005 1111 0000 1764 8088 Bank Pekao S.A. II.O/Zamość
do dnia 08.03.2020 r. OBOWIĄZKOWO! (po tej dacie organizator nie gwarantuje miejsc noclegowych
oraz udziału w zawodach). Prosimy o podanie drogą e-mailową wymaganych danych płatnika
do wystawienia faktury. Faktura za świadczenia do odbioru w recepcji.
Wyżywienie według zamówień od kolacji 12 marca do obiadu 14 marca 2021r. Decyduje kolejność
zgłoszeń i wpłat.
Z uwagi na wcześniejsze ustalenia Klubu z hotelami, prosimy przy zamówieniu o dokładne podanie
wybranego miejsca noclegu!

  

.