Podstawowe informacje dotyczące ustawienia łuku

Wielu z nas ma odwieczny problem co zrobić żeby dobrze latało. Zazwyczaj nie ma jednej odpowiedzi a ustawienie łuku jest procesem bardziej złożonym. Poniżej przedstawimy kilka podstawowych sposobów.

Test nieopierzonej strzały – ŁYSA

Metoda strzelania przez papier

Tuning na krótkim dystansie

Wprowadzenie do tuningu.

Poprawna regulacja łuku może być osiągnięta tylko przy użyciu poprawnie dobranych strzał. Najlepiej dobrać strzały za pomocą tabeli Easton’s Arrow Shaft Selection Charts lub np. programu Shaft Seletor „Plus”, dostępnego na stronach Easton Archery*. Prawidłowy dobór strzał zweryfikujemy w czasie tuningu. Przed rozpoczęciem tuningu upewnijmy się, że strzały są proste, prawidłowo opierzone i mają poprawnie ustawioną nasadkę.

Zainstaluj do łuku wszystkie potrzebne akcesoria

Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek procedury regulacyjne, zainstaluj do łuku wszystkie potrzebne akcesoria jakich używasz do strzelania. Np. celownik, stabilizatory, podstawkę, tłumiki drgań itp. Każda dokonana regulacja i każda zmiana w sprzęcie wpłynie na końcowy rezultat tuningu. Istotnym jest by zmieniać tylko jedną rzecz w tym samym czasie.

Wstępne ustawienie łuku.

Jeśli wstępne ustawienie łuku będzie poprawne, cały tuning okaże się procesem łatwym i przyjemnym. W przeciwnym razie możemy długo próbować bez specjalnych rezultatów..

Znajdź środek ramion

Aby można było dalej regulować musimy mieć punkt odniesienia. To właśnie będzie limb center, a w łukach bloczkowych balanced limb center. Jak znaleźć środek ramion? 

W klasycznym łuku zwyczajnie przyklejmy poprzeczne kawałki plastra wewnątrz ramion np. 10 cm od majdanu. Następnie zmierzmy szerokość ramion i wyznaczmy środek. Zaznaczmy długopisem na plastrze znaki które pokażą środek ramion.

 

 

Centrowanie strzały

Ogólnie mówiąc „centrowanie” polega na takim ustawieniu podstawki czy buttonu aby strzała opuściła łuk ze środka ramion, lub ważonego środka ramiono (łuki bloczk.). W rzeczywistości promień strzały posiada dwa węzły (teoretyczne punkty) które powinny opuścić łuk dokładnie nakierowane na cel. Wypuszczenie strzały za pomocą palców powoduje boczne (horyzontalne) drgania strzały w locie (oscylację poziomą). Natomiast użycie spustu powoduje drgania pionowe (oscylację pionową). Z tego powodu strzała musi być ustawiana odpowienio do sposobu puszczania cięciwy.

Kiedy palce zwalniają cięciwę, strzała oscyluje (wygina się) w płaszczyźńie poziomej. Pierwsze z wygięć jest w kierunku łuku, drugie na zewnątrz. To powoduje opuszczenie podstawki przez strzałę. W następnej sekwencji wygięć nasadka zeskakuje z cięciwy. Strzała leci do celu ciągle oscylując w płaszczyźnie poziomej. Wielkość oscylacji zmiejsza się miarę lotu strzały.

Ustawienie lewo/prawo

Należy ustawić pozycję buttonu lub podstawki w taki sposób aby grot strzały był ustawiony odpowiednio do sposobu strzelania i używanego wyposażenia.

Należy ustawić pozycję buttonu lub podstawki w taki sposób aby grot strzały był ustawiony odpowiednio do sposobu strzelania i używanego wyposażenia.

 

Przykręcając lub odkręcając button ustaw czubek grotu (1,5 – 3,2 mm) na zewnątrz cięciwy. Pamiętać należy o prawidłowym wycentrowaniu samej cięciwy. Grot strzały jest ustawiony lekko na zewnątrz cięciwy (w lewo dla praworęcznych łuczników) aby zrównoważyć wciśnięcie buttonu kiedy zwalniamy cięciwę.

 

 

Ustawienie podstawki

Poprawne umiejscowienie bocznego ramienia podstawki ma największy wpływ na czystość wyjścia strzały. Wszystkie dobre podstawki do łuku klasycznego dają możlwość regulacji wystawienia bocznego ramienia. Regulacja podstawki powinna być tak przeprowadzona, aby patrząc z góry, strzała leżąca na podstawce przesłaniała w całości ramię boczne.

Brace height (rozmiar w talii)

Zacznij od najniższego „fabrycznego” ustawienia, używając poniższej tabelki. Aby znaleźć optymalny brace height skręcaj cięciwą aby ją skrócić. To zwiększy talię łuku.

Długość łuku

Startowa wartość brace height

64″

8 1/4-8 1/2″

21,0-21,6 cm

66″

8 3/8-8 5/8″

21,3-21,9 cm

68″

8 1/2-8 3/4″

21,6-22,2 cm

70″

8 5/8-8 7/8″

21,7-22,5 cm

Każdy łuk jest inny. Nawet ten sam model, tego samego producenta. Tak więc ważne jest znaleźć optymalną talię pasującą do tego konkretnego łuku i stylu strzelania. Strzel kilka strzał z sugerowanymi fabrycznymi ustawieniami, a następnie dodaj 3-4 skręcenia na cięciwie. Strzel ponownie kilka strzał. Kontynuuj aż poczujesz, że łuk zachowuje się najspokojniej i najciszej kiedy strzelasz.
Jeśli cięciwa jest zbyt krótka na ustawienie najniższej „fabrycznej” wartości talii, użyj nieco dłuższej cięciwy. Jeśli jest odwrotnie, użyj krótszej.

Wielkość brace height (talii) determinuje punkt, w którym strzała oddziela się od cięciwy oraz stopień ugięcia strzały kiedy ta opuszcza cięciwę. Najlepszym rozmiarem talii dla łuku jest taki rozmiar, który zapewni najbardziej pasujące ustawienie strzały w końcowej fazie jej wyrzucania z łuku. Optymalna talie może znacząco zwiększyć skupienie strzał.

Dopasowanie nasadki do cięciwy

Siła wciskana czy uwalniania nasadki z cięciwy niezbędna do oddzielenia strzały od cięciwy może być niezwykle istotna, zwłaszcza w łukach o lżejszym naciągu (30 funtów i mniej). Nasadka powina być na tyle ciasna, aby łatwo unieść ciężar strzały kiedy ta wisi na cięciwie pionowo w dół. Aby to sprawdzić zawieś strzałę pionowo w dół na cięciwie, a następnie „strzel” naciągając cięciwę 2,5 do 5 cm. Strzała powinna oddzielić się od cięciwy. Jeśli to nie nastąpi nasadka jest zbyt ciasna do gniazdka na cięciwie. Spróbuj użyć nieco cieńszej owijki.